Trainingen

  • 3 Hoofdstukken

    Leading & Coaching Succesful Agile Change

    Als groep hebben de deelnemers een stevige bewustzijn op wat men een succesvolle scrum master/veranderaar maakt. Iemand die in staat is om het systeem te coachen op maximale waarde en optimale flow. Men heeft kennis en praktijkervaring opgedaan in de benodigde vaardigheden. En is in staat om een positieve beweging te creëren binnen professionals, teams, de omgeving en de eigen groep scrum masters. Teams en levering wordt meer voorspelbaar, zodat Tennet met minder kosten meer waarde kan leveren. We zijn in staat om met elkaar visie gedreven de organisatie naar een hoger niveau te brengen, waardoor we het beste halen uit onze mensen en middelen ten gunste van onze klanten.