Onze stappen

gallery/pict04

1

2

3

Gericht op kennis en ervaring die aansluit bij de ontwikkeling en evolutie die Agile/LEAN heeft gemaakt in de wereld.

Gericht op jouw leerdoelen. Je zult in de programma's tijd investeren in jezelf, je groei als mens, leider en effectieve coach die in staat is bedrijven succesvol te transformeren.

Gericht op het leren en verbeteren van jezelf, je ervaringen vastleggend, beschrijvend, en met intervisie tussen jou en alle deelnemers in de community.

Voordelen

 • Als bedrijf begrijpen en leren hoe je zelf effectief je systeem kan optimaliseren

 • Mensen en leiders mee nemen in hun reis naar loslaten van oud gedrag en leren van nieuw effectief gedrag

 • Onderdeel worden van een community van professionals

 • Echt blijvende resultaten boeken

 • Trots zijn op wat je met elkaar hebt bereikt

gallery/pict03
gallery/pict02
gallery/pict01

Strategie

Onze strategie is er op gericht om Corporates te leren om zelf effectief en blijvend hun Agile/Lean transities te doen, lerende organisaties crëeren die volledig gericht zijn op maximalisatie van waarde voor hun klanten en medewerkers.

gallery/pict01
gallery/pict03

3

Aanpak­

Brengen van middelen, tools, achtergronden en vaardigheden om aan de slag te gaan als leider & coach. Samen met anderen je sterk ontwikkelen in de benodigde competenties die je ook in de praktijk gaat brengen.

Je bouwt dit uit met je eigen portfolio, doet aan intervisie, en sluit dit af met een examen. Met het behaalde certificaat wordt je onderdeel van een community van professionals die samen de mastery van transformeren naar Agile Organisaties in Nederland op een hoog niveau gaan brengen.

Over I4MT

Over I4MT

Duurzaam transformeren naar een lerende en waarde maximaliserende organisatie.

 

Wij willen bedrijven leren om in staat te zijn zelf hun transformaties te doen.

 

Hierbij willen we hen faciliteren in het kijken naar hun organisatie als systeem, het leren hoe je dit kunt veranderen, binnen dit systeem samen leren, het optimaliseren van je doelstellingen met de manier waarop je je organisatie inricht, en rollen en methodieken inzet.

Wij zijn er van overtuigd dat Agile geen doel is maar een middel om een bedrijf als geheel systeem te optimaliseren. Dat Agile-principes daarbij leidend kunnen zijn en tools en technieken je kunnen helpen, is geen misverstand. Maar het gaat om het faciliteren van het gehele bedrijf als systeem naar een geoptimaliseerd systeem met een nieuwe DNA & Agile mindset!

 

Wil je meer weten over ons bedrijf, aanpak & trainingen ? Neem vooral contact met ons op via ons contactformulier. Wij helpen uw bedrijf, leiderschapskills & professionals graag op weg om effectief, blijvend en succesvol een bedrijf te worden die continu in staat is om op de markt in te blijven spelen.

Maurice van Wijk

Maurice van Wijk is een gedreven coach en inspirator. Met als doel het bedrijfsleven te helpen en leren om effectief zelf te transformeren naar haar systemische optimalisatie doelstellingen. Doelstellingen waarbij uiteindelijk iedereen binnen het bedrijf in staat is om daarbij ook het optimale uit zichzelf te halen, en een hele prettige innovatieve cultuur ontstaat. Iets wat uiteindelijk ook zijn afspiegeling vindt in hoe klanten de producten en diensten ervaren van deze bedrijven, en alle medewerkers tevens de grootste sponsors zullen zijn.

 

Zijn achtergrond bestaat uit ervaringen en opleidingen (o.a. HBO Coaching, Allistair Cockburn, Craig Larman, Bas Vodde, Jeff Sutherland) op het gebied van coachen naar zelfsturende teams, geven van trainingen, workshops, masterclasses, Advance Agile, Lean, Systemisch verandermanagement, Leiderschap, Large Scale Scrum (LeSS) & Coaching. Daarnaast heeft hij binnen ING de transitie begeleid van de Way of Working, het coachen van alle rollen, leiderschap, coachen van coaches, mede ontwikkelen van het ontwikkelpad voor Agile Coaches, inrichten van feature teams, teaminterventies & support bij het inrichten van de nieuwe coaching organisatie voor ING België.

Op dit moment is hij werkzaam als Agile Transformatie Coach binnen SVB en verantwoordelijk voor de inrichting van waardestromen, coachen en opleiden van interne Agile Coaches, en het inrichten van alle data initiatieven om SVB data driven te maken.

gallery/maurice
gallery/robert

Robert Vlekke

Robert Vlekke is op een missie: groei realiseren voor de mensen om hem heen. Of het deelnemers zijn in een training of een coaching, medewerkers van zijn eigen organisatie of toehoorders van zijn presentatie: hij daagt mensen uit en inspireert hen te reflecteren op hun eigen gedrag. Hierdoor gaan zij met meer energie werken aan het realiseren van hun eigen doelstellingen om daardoor het organisatiedoel waar te maken.

Zijn motto is: wat gebeurt is een vast gegeven, hoe je ermee omgaat ligt aan jou.

Robert wordt door zijn klanten gevraagd om te ondersteunen in veranderingen in houding en gedrag van managers en medewerkers gericht op het realiseren van bedrijfsdoelen. Vanuit zijn opleiding (BBA Business Administration & Change Management) en achtergronden (trainer/coach sinds 1995 op verschillende levels in klantorganisaties, nationaal en internationaal) heeft hij in 2007 Vision Forward opgericht. Met een andere visie op leren en ontwikkelen is deze organisatie gefocust op het gebied van cognitieve gedragsverandering (Albert Ellis, Oscar Ichazo, Fritz Perls) waarbij de praktische vertaling leidend is in het gehele proces. Inmiddels voert hij met zijn team opdrachten uit voor MKB+ en Corporates in binnen en buitenland.

Advanced Agile Coaching

De Coaches van vandaag beginnen meer en meer ervaring op te doen met het begeleiden en adviseren van Agile Transformaties. De rol van Agile Coach is nog vrij jong en wordt in veel gevallen nog uitgevoerd vanuit “oude” scrum master rollen, vroegere coachrollen vanuit andere discpilines, product owners, “oude” projectmanagers, externen die er vanuit het verleden door met Agile in contact te zijn geweest er in zijn gerold, en zo meer.

 

Maar is dat voldoende ? Hebben ze wel de volledige goeie basis om echt de professional en trusted advisor te zijn? Echt alle tools en middelen om impact en verschil te maken bij transities ?

 

Een transitie van een oud systeem naar een nieuw systeem gaat absoluut verder dan alleen Scrum invoeren bij teams. Of het hebben geëxperimenteerd met scaling-vraagstukken. De lijn hebben geadviseerd over implementatie. Het volgen van de boekjes.

 

Veel coaches zijn op zoek naar meer senioriteit, verdieping en effectiviteit. Hierdoor worden ze gerespecteerde professionals en trusted advisors die door hun impact het verschil maken op de transities bij hun klanten.

Het gevolg hiervan is dat ze hierdoor als effectieve coaches hun opgedane learnings en practices in kunnen zetten bij vele worstelende bedrijven, en het verschil kunnen maken binnen het huidige aanbod van Agile Coaches in Nederland.

 

Daarbij zijn ze op zoek naar meer verdieping en groei op gebieden als:

•       Coaching skills;

•       Impact op het gehele systeem;

•       Masterclasses Agile & Lean Practices;

•       Uitdagingen in scaled Agile omgevingen.

 

Resultaten:

 

 • Inzicht in IST en SOLL van het leertraject.

 • Gezien worden als een professional die iets toevoegt aan de waarde van het succes van de transitie en van de teams.

 • Zowel individueel als voor de groep.

 • En het verstrekt je rol als Trusted Advisor.

 • Je bent in staat om je eigen effect te vergroten op het gehele systeem.

 • Je kunt teamleden daardoor productiever, gemotiveerder en creatiever laten opereren.

 • Je vertoont leiderschap voor je eigen teams, en de invloedsfeer daaromheen.

 • Je bent in staat om als groep coaches intervisie te borgen binnen jullie systeem van leren en verbeteren, waardoor professionaliteit waarde krijgt en toevoegt.

 • Masterclasses geven de juiste verdieping om in de praktijk interventies effectiever in te zetten. Je leert alle practices in het totale systeem te verbinden aan de systemische optimalisatie doelstellingen van een bedrijf.

 • Finetunen

 • Incorporeren

 • Automatiseren

 • Reflecteren

 • Als groep coaches heb je de basis gelegd voor permanent leren en ontwikkelen van jezelf, je teams en de organisatie als systeem.

Duur en studiebelasting:

 

Het programma bestaat uit 9,5 learning & development dagen die zijn verspreid over 12 weken. Er zal aan het begin een intake plaats vinden voor je persoonlijke groei-analyse. En naast de bijeenkomsten is er naar schatting minimaal 20 uur zelfstudie nodig.

De groep zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

Advanced Agile Coaching

De huidige Leiders van vandaag worden geconfronteerd met een steeds sneller veranderende wereld. Een wereld die veel sneller en actiever in speelt op klantbehoeftes en technologische ontwikkelingen. En een arbeidsmarkt die verlangt van werkgevers dat er anders wordt omgegaan met groei, ambities en motivatie.  Je uitdaging en urgentie gaat over vragen zoals:

 

•       Je maakt je zorgen over of je voldoende en tijdig maximale waarde levert aan klanten;

•       Of je wel snel genoeg in speelt op de wensen van de klanten en snelle veranderende markt;

•       Je maakt je zorgen of er binnen je organisatie wel genoeg geleerd wordt van fouten, men sneller en beter wordt in continu innoveren en verbeteren;

•       Of leren en communiceren binnen je gehele bedrijf wel transparant verloopt;

•       Wordt er wel voldoende een cultuur van veiligheid en vertrouwen gefaciliteerd door het systeem?

•       Je maakt je zorgen of die mindset en bijbehorend gedrag een keer zichtbaar gaat worden;

•       Talent lijkt liever te willen werken voor de concurrent;

•       Je bent wel overtuigd dat dat kan, en dat mensen en al hun gezamenlijke denkkracht jouw bedrijf verder kunnen helpen;

•       Veel van jouw nieuwe of huidige concurrenten lijken het wel te kunnen, of in ieder geval beter.

 

Er is een sterke behoefte en zoektocht ontstaan naar een mate van senioriteit, verdieping en effectiviteit die meer aansluit op de leiders van morgen.

Hierdoor worden deze leiders het voorbeeld en inspiratie voor de gerespecteerde professionals van de toekomst die door hun impact het verschil maken binnen hun bedrijf.

Daarbij zijn ze op zoek naar meer verdieping en groei op gebieden als:

 

•       Coachend en faciliterende leiderschap skills;

•       Impact op het gehele systeem;

•       Agile, Lean & Scaling Practices;

•       Uitdagingen in scaled Agile omgevingen.

 

Een antwoord vanuit de markt lijkt telkens Agile te zijn, alsof Agile een doel is om na te streven. Een trend om te volgen. Maar is het een doel of een middel? Wat is het eigenlijk?

Agile is een bundel aan methodieken & gedachtengoed dat allemaal tot doel heeft om het systeem (lees: je organisatie als geheel) te optimaliseren voor:

•       Maximaliseren van waarde (= klantwaarde & leren);

•       Low Cost of Change (= zo laag mogelijke kosten voor verandering/innovatie);

 

Het begint allemaal of je wel urgentie hebt om de pijn van verandering te willen doorstaan, omdat een aanpassing van het systeem zoals je nu werkt in een bedrijf absoluut pijn met zich mee gaat brengen, loslaten, nieuwe manieren van werken leren. Daarnaast moet je keuzes maken over hoe je je organisatie als systeem inricht om bij te dragen aan de eerdergenoemde doelen. Je zult na moeten denken over inrichting, rollen, methodieken, hoe je medewerkers, en jezelf, mee te nemen in die reis, zo effectief mogelijk. Bij een lerende organisatie hoort ook een continu lerende en zichzelf kwetsbaar durven op te stellen leider. Iemand die de reis begrijpt en anderen mee kan nemen, voorbeeldgedrag kan tonen, en niet afwijkt van de stip op de horizon.

 

Vaak delegeren leiders dit aan externe organisaties, of binnen het bedrijf naar programma managers of andere lijnfuncties, maar het meest succesvol en effectief kan je als bedrijf zijn als je als leiding mee denkt, mee beweegt en mee weet te bewegen met een misschien tot nu toe meest disruptieve verandering die je bedrijf zal door gaan maken.

 

Resultaten:

 

 • Inzicht en voortgang in je eigen IST en SOLL van het leertraject.
 • Gezien worden als een leider die iets toevoegt aan de waarde van het succes van de transitie en van de teams die deze transitie begeleiden. Zowel individueel als voor het gehele bedrijf.
 • Het verstrekt je rol als Trusted Leader.
 • Je bent in staat om je eigen effect te vergroten op het gehele systeem.
 • Je kunt begeleiders van de transitie daardoor productiever, gemotiveerder en creatiever laten opereren.
 • Je vertoont leiderschap voor je eigen teams, en de invloedsfeer binnen het gehele bedrijf.
 • Je bent in staat om als leider te begrijpen waar Agile, LEAN en Scaling in de praktijk om gaat, de (anti)patronen, hoe een succesvol systeem te herkennen. Je leert hoe practices in het totale systeem te verbinden aan de systemische optimalisatie doelstellingen van een bedrijf.
 • Finetunen
 • Incorporeren
 • Automatiseren
 • Reflecteren
 • Als groep leiders heb je de basis gelegd voor permanent leren en ontwikkelen van jezelf, je eigen teams en de organisatie als systeem.

 

Duur en studiebelasting:

 

Het programma bestaat uit 8 learning & development dagen die zijn verspreid over 12 weken. Er zal aan het begin een intake plaats vinden voor je persoonlijke groei-analyse. En naast de bijeenkomsten is er naar schatting minimaal 20 uur zelfstudie nodig.

De groep zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

Advanced Agile Leadership

Contact

Contact

Naam  
E-mail  
Bericht  

Meer weten ?

 

Contact

Contact

gallery/gk-logo

T.E.A.M

Vision Forward

Global Knowledge

Alleen flexibele organisaties zijn succesvol in de huidige markt waarin ontwikkelingen en nieuwe technologische mogelijkheden elkaar in hoog tempo opvolgen. Hoe kunt u daarop inspelen en voorop blijven lopen in uw business? Global Knowledge helpt je daarbij. Als jouw kennispartner zorgen we dat je medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen, met nieuwe kennis en skills op het vlak van mensen, processen en technologie. Deze kennis en skills maken je organisatie wendbaar, waardoor je kunt inspelen op ontwikkelingen en business kansen kunt verzilveren.

Of je nu een relatief kleine organisatie hebt met enkele verkopers of dat je een team van ervaren account managers hebt in een internationale corporate omgeving, wij ondersteunen je bij de groei van jouw organisatie en het nemen van de volgende stap: op naar de top, en daar blijven.

Coaching Agile Transformations. Organisaties en professionals leren om zelf in staat te zijn om te transformeren naar lerende organisaties die focus hebben om maximalisatie van waarde van hun klanten en medewerkers.

gallery/400dpilogo
gallery/logo-vision-forward

Partners